Några scouter samlade utomhus;

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

Folke Bernadotte;

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder. Minnesfondens bidrag till fred och förståelse består i att bevilja stipendier till grupper och enskilda för internationella utbyten. Minnesfonden ger stöd till:

  • dig som åker på läger utomlands
  • dig som deltar i ungdomsutbyte i annat land med svarsbesök
  • dig som åker på volontärresa i minst 8 veckor
  • dig som gör ett digitalt utbyte
  • organisationers och föreningars aktiviteter för ökad internationell förståelse i Sverige

Se mer information under rubriken ”Information före ansökan”

Stipendierna är inte avsedda att täcka alla kostnader för besöken utan skall ses som ett bidrag till resan.

Du som fyllt 11 år men inte 26 år vid utbytets genomförande kan få stipendium av minnesfonden. Även ledare som inte fyllt 26 år kan få stipendium. Du ska vara bosatt i Sverige. Nationalitet är utan betydelse.

Minnesfonden ger inte stipendium till personlig utbildning, till utbildningsinriktade seminarier, till konferenser, till idrottsutbyte med fokus på tävling eller träning och med inget eller litet konkret ungdomsutbyte, eller till biståndsarbete.

Ansökningar med beräknad start för utbytet mellan 1 maj och 30 november stängs kl 24.00 den 15 februari.

Ansökningar med beräknad start för utbytet mellan 1 december och 30 april stängs kl 24.00 den 15 september.

Stipendium söks på fastställda elektroniska webformulär på Minnesfondens hemsida. För att ansöka, i rullgardinen under Ansökan finns rubriken Ny ansökan. Där finns även instruktioner över hur du går tillväga.

Mer information finns under ”Ny ansökan”


Bra att veta

För ansökningsperiod med start för utbytet 1 december 2024–30 april 2025 öppnas ansökan den 1 september 2024 och sänds in senast kl 24.00 den 15 september 2024. Ansökan görs på Minnesfondens hemsida.

En broschyr om Folke Bernadottes liv på engelska som kan vara trevlig att ge bort på er resa finns att rekvirera kostnadsfritt från kansliet.
 
Kansliets telefontider är tisdag och torsdag kl 13-16 (ej helgdagar). Tel 08-662 25 05.
OBS! Kansliet har sommarstängt 20 juni-19 augusti.
Mail läses veckovis.