Scouter åker skidor;

Frågor & svar

Obligatoriska bilagor: Gruppansökningar

Till ansökan skall bifogas följande dokument.

 • Inbjudan
 • Dagsprogram/schema
 • Tillstyrkan
 • Deltagarlista

Inbjudan?

Inbjudan från den organisation (till exempel skola, förening eller läger) ni tänker besöka. Inbjudan ska vara skriftlig och översatt till svenska, engelska eller tyska. Den ska visa att ni som söker är välkomna/antagna till utbytet och gärna innehålla en beskrivning av utbytet. Observera att inbjudan ska vara undertecknad av inbjudaren. Om ni söker för att delta i ett stort internationellt möte med många deltagare, räcker det med den allmänna inbjudan och bekräftelse från arrangören att gruppen är antagen.

Dagsprogram/schema/program?

Programmet ska visa vad utbytet innehåller. Programmet ska helst göras tillsammans med den skola, förening eller organisation ni ska besöka och kan kompletteras med eventuella tillkommande aktiviteter. Om ni har svårt att göra ett gemensamt program, kan antingen ni eller mottagaren göra ett själva. Av programmet ska framgå hur mycket och på vilket sätt ni som söker kommer att träffa dem ni ska ha utbyte med. 

Tillstyrkan?

Tillstyrkan är ett undertecknat brev från firmatecknare eller ordförande i er förening som godkänner ansökan och intygar att föreningen tar ansvar för resan. Gäller resan skolelever ska tillstyrkan lämnas av skolledning/rektor. Observera att tillstyrkan ska vara ett undertecknad.

Deltagarlista?

Deltagarlistan ska innehålla följande uppgifter om de som ska delta i utbytet:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Födelsedatum (ej sista fyra siffrorna i personnumret)

Vad menas med svarsbesök?

Svarsbesök är ett besök i Sverige av de ungdomar i ett annat land som ni har haft eller planerar utbyte med. I undantagsfall bidrar Minnesfonden till svarsbesöket och då bara för vissa länder med en mycket svag ekonomisk situation. Minnesfonden prioriterar bidrag till svarsbesök i utbyten där ni bor i värdfamilj under ert besök och de ungdomar ni bjuder in bor hos värdfamiljer i Sverige.

För svarsbesök gäller följande:

Bilagorna vid ansökningar som gäller svarsbesök ska vara utformade på samma sätt som vid andra gruppansökningar (se ovan). Observera att 2 ansökningar ska göras, en för varje resa.

 • En inbjudan från er skola eller förening till gruppen som ska besöka Sverige
 • Dagsprogram/schema/aktiviteter.
 • Tillstyrkan från er, från förening eller skola i Sverige.
 • Deltagarlista på de deltagare som besöker Sverige.

Obligatoriska bilagor: Enskild sökande och volontärer.

Till ansökan skall bifogas följande dokument.

 • Inbjudan
 • Dagsprogram/schema
 • Två rekommendationsbrev

Inbjudan?

Inbjudan från den organisation du tänker besöka eller den organisation som ordnar din resa. Inbjudan ska vara skriftlig och översatt till svenska, engelska eller tyska. Den ska visa att du som söker är välkommen/antagen till utbytet och gärna innehålla en beskrivning av utbytet. Observera att inbjudan ska vara undertecknad av inbjudaren.

Dagsprogram/schema/aktiviteter?

Programmet ska visa vad utbytet innehåller eller vilka arbetsuppgifter du ska ha. Av programmet ska framgå hur mycket och på vilket sätt du kommer att träffa den eller de du ska ha utbytet med. Det är den som organiserar din resa som ska ta fram programmet. För volontärarbete kan ofta den organisation du eventuellt åker via sända dig ett program eller en arbetsbeskrivning.

Två rekommendationsbrev?

Du ska bifoga rekommendationsbrev från två olika myndiga personer som känner dig väl och kan intyga att du är lämplig för att genomföra det föreslagna utbytet. Den som undertecknar rekommendationsbrev får inte vara din släkting eller kompis, utan till exempel en föreningsledare, arbetsgivare, ledare eller lärare. Rekommendationsbreven ska innehålla kontaktuppgifter till den som rekommenderar dig. Observera att rekommendationsbreven ska vara två personliga undertecknade dokument.


Bra att veta

För ansökningsperiod med start för utbytet 1 december 2024–30 april 2025 öppnas ansökan den 1 september 2024 och sänds in senast kl 24.00 den 15 september 2024. Ansökan görs på Minnesfondens hemsida.

En broschyr om Folke Bernadottes liv på engelska som kan vara trevlig att ge bort på er resa finns att rekvirera kostnadsfritt från kansliet.
 
Kansliets telefontider är tisdag och torsdag kl 13-16 (ej helgdagar). Tel 08-662 25 05.
OBS! Kansliet har sommarstängt 20 juni-19 augusti.
Mail läses veckovis.