Att ansöka om stipendier

Här kan du se vilka som kan få stipendium och hur man söker

Vad innebär ett stipendium av Folke Bernadottes Minnesfond?

Vad betyder stipendium egentligen? Ett stipendium kan göra att ett utbyte med ungdomar i ett annat land kan bli av. Det är helt enkelt ett ekonomiskt stöd för att göra drömmar sanna. Folke Bernadottes minnesfond ger stipendier för internationella utbyten. Detta för att kunna uppmuntra fred och förståelse mellan olika länder.


Vilka kan få stipendium av Minnesfonden?


Här kan du läsa mer om vad som kan få bidrag och stöd från denna stiftelse som vill stötta internationellt ungdomsutbyte.

 1. Lägervistelser i annat land
  Ungdomsutbyte i form av lägervistelser i alla andra länder än Sverige.
 2. Utlandsvistelser 
  Ungdomsutbyte i form av utlandsvistelser. Ungdomar från Sverige bor i annat land, helst i familj, och ungdomar från detta land bor i Sverige. Besök på förintelseläger kan förekomma men huvudsyftet med resan ska vara ungdomsutbyte.
 3. Volontärresor 
  Dessa resor går utanför de kommersiella aktörerna på området. Minsta längd på resan är 8 veckor. 
  Viss utlandspraktik och vissa fältstudier under svensk högre utbildning och gymnasieutbildning kan få stipendium, förutsatt att den är i överensstämmelse med minnesfondens kriterier (se sidan länk till sida om fondens kriterier….) och omfattar brett umgänge med ungdomar i landet i fråga.
 4. Organisationers och föreningars aktiviteter 
  Olika aktiviteter för att öka internationell förståelse mellan ungdomar i Sverige.
 5. Digitala utbyten 
  Ett utbyte som fördjupar förståelsen mellan ungdomar i olika länder behöver inte alltid innebära en resa. Även digitala utbyten som uppfyller fondens kriterier kan få stipendium som täcker en del av kostnaden för utbytet.


Vem kan söka?


Stipendier kan ges till sökande som fyllt 11 år men inte 26 år när själva utbytet sker. För omyndiga sökande krävs att målsman står för ansökan.


När söker jag?

 • Ansökningar med beräknad start för utbytet mellan 1 maj och 30 november stängs kl 24.00 den 15 februari.
 • Ansökningar med beräknad start för utbytet mellan 1 december och 30 april stängs kl 24.00 den 15 september.

Hur söker jag stipendium?


Stipendium söks via vårt webbformulär på hemsidan. 

 • Enskild ansökan
  Det finns ett formulär för Enskild ansökan bland våra webbformulär. Tänk på att det är viktigt att formuläret är komplett ifyllt och obligatoriska bilagor bifogas i PDF-format. Se guide hur denna blankett ska fyllas i (text ska länkas till guide Enskild ansökan). Allt som sökande anser viktigt, såsom redan påbörjat utbyte eller planerat svarsbesök, måste tydligt framgå av ansökan. Denna ansökan gäller dig som enskild person, inte som grupp. 
  Om man söker för både utresa och att ta emot svarsbesök under samma ansökningsperiod skall man göra 2 separata ansökningar. Man kan inte söka i efterhand.
 • Gruppansökan
  Det finns ett formulär för Gruppansökan. Det är viktigt att formuläret är ifyllt rätt innan det skickas in. Dessutom behöver obligatoriska bilagor bifogas i PDF-format. Alla förhållanden om ungdomsutbytet som sökande anser viktiga måste tydligt framgå av ansökan, som till exempel påbörjat utbyte eller planerat svarsbesök. Om man söker för både för att resa ut och att ta emot svarsbesök under samma ansökningsperiod skall man göra 2 separata ansökningar. Det går inte att söka i efterhand.

Hur gör jag en kostnadsberäkning till min ansökan?

Syftet med kostnadsberäkningen är att ge minnesfonden en bild av hur kostnader och finansiering av det du söker för ser ut och om den är realistisk. 
Kostnadsberäkningen har sju olika fält som ska fyllas i. 


På kostnadssidan:

 • Resekostnader eller andra kostnader som behövs för att möjliggöra mötet
 • Programkostnader
 • Kost och logi


På intäktssidan:

 • Deltagaravgifter
 • Anslag/bidrag från annan (än Minnesfonden)
 • Egna medel (från den sökande)
 • Sökt stipendium från Minnesfonden fylls i med automatik när du fyllt i rutan ”ansökt belopp” under fliken ”information”. 

När du fyllt i boxarna sker summeringen automatiskt för kostnader och för inkomster. Du bör aldrig räkna med att Minnesfonden ger ett stipendium som täcker alla kostnader.

Vad kan man inte söka för?

Stipendier ges inte för deltagande i kommersiella resebyråers volontärresor.
Minnesfonden ger inte stipendium till skolresor, personlig utbildning (även utbytesstudier), utbildningsinriktade seminarier, konferenser, biståndsarbete eller till idrottsutbyte med fokus på tävling eller träning och som inte är ungdomsutbyte. Stipendier ges inte till inköp av teknisk utrustning.

Kan man få stipendier för idrottsutbyte, cuper och träningsläger?
Ja, om det är ett ungdomsutbyte och om programmet innehåller ett väl planerat och genomförbart internationellt utbyte förutom idrottsaktiviteterna. Det förutsätter att det finns gemensamma programaktiviteter som skapar internationell förståelse. Boende i familj är ett viktigt kriterium.


Kan jag komplettera min ansökan i efterhand?


Nej, ansökningar som inte är signerade och insända vid tidpunkten för stängning behandlas inte av Minnesfonden. Efter att du signerat din ansökan kan du inte nå den för att göra ändringar. Det är därför väldigt viktigt att du kollar igenom noga och bifogar allt som ska finnas med innan du sänder in ansökan.
I undantagsfall kan du få komplettera din ansökan med bilagor senare, eftersom du kanske har haft svårigheter att få kontakt med dem du ska resa till, eller problem att få signerade dokument. Sänd i så fall din bilaga i pdf-format till: ansokan@fbminne.se så att kansliet kan komplettera din ansökan med din bilaga.
Spara Minnesfondens mailadress bland kontakter i din mail, så att inte eventuella kompletterande frågor hamnar bland skräppost.
Scout undersöker vatten vid klippor;

Hur betalas stipendiet ut?

Du får besked till den mejladress du angav i din ansökan. Följ sedan dessa punkter:
Gå till hemsidan och välj menyn ”Ansökan” och sedan ”Inloggning Beslut”. 
Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du använde när du gjorde din ansökan. Om du glömt ditt lösenord klickar du på "Här" och ansöker om ett nytt.
 När du loggat in på din ansökan, väljer du fliken ”Rekvisition” och fyller i de uppgifter som behövs. 
Observera att du som gjort gruppansökan behöver bifoga en uppdaterad lista på deltagare med namn och födelseår. Bilagan ska vara i pdf-format och ha ett kort filnamn utan otillåtna tecken.

Skicka in en rapport efter resan


Inom 3 månader efter avslutad resa ska du eller ni rapportera till Minnesfonden. Rapporten ska översiktligt beskriva den aktivitet ni fått stipendium till. Det är bra om rapporten även innehåller reflektioner och upplevelser från deltagarna i gruppen och vad de fått ut av utbytet. Gärna några bilder om sådana finns.
Fonden publicerar ett urval av rapporter och foton på hemsidan och sociala medier. Om ni bifogar foton vill vi därför gärna ha dem i formaten .jpg eller .png och om möjligt med uppgift om fotograf och personer på bilden. Texter ska helst vara i pdf-format eller motsvarande.
Syftet med rapporten för Minnesfonden är att säkerställa att stipendierna går till rätt ändamål och att följa upp verksamheten. För sökande kan rapporten bli ett pedagogiskt hjälpmedel för att utvärdera aktiviteten.

Rapporten ska innehålla:
 • Ansökningsnummer
 • Namn, e-post och telefon till ansvarig för rapporten
 • Antal deltagare i en grupp
 • Målet/syftet med aktiviteten
 • Hur utbytet bidragit till att uppfylla minnesfondens syfte (länka till sida om syftet)
 • Hur aktiviteten har finansierats
Lägg in din rapport + bilder i din ansökan på webben.
Du som får bidrag för att resa som volontär kommer i samband med besked om beviljad ansökan att få ett formulär med frågor. Formuläret ska du ta med dig på ditt utbyte och få frågorna skriftligt besvarade av ansvariga för utbytet. Det ifyllda formuläret bifogar du sedan till din egen rapport till minnesfonden.


Vart vänder jag mig vid frågor?

Vidare upplysningar kan ges av kansliet, tel 08 - 662 25 05
(Telefontider: Tisdag och torsdag kl 13-16.)
E-post: ansokan@fbminne.se

FOLKE BERNADOTTES MINNESFOND
Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm
Bra att veta

För ansökningsperiod med start för utbytet 1 december 2024–30 april 2025 öppnas ansökan den 1 september 2024 och sänds in senast kl 24.00 den 15 september 2024. Ansökan görs på Minnesfondens hemsida.

En broschyr om Folke Bernadottes liv på engelska som kan vara trevlig att ge bort på er resa finns att rekvirera kostnadsfritt från kansliet.
 
Kansliets telefontider är tisdag och torsdag kl 13-16 (ej helgdagar). Tel 08-662 25 05.
OBS! Kansliet har sommarstängt 20 juni-19 augusti.
Mail läses veckovis.